1. Home
  2. Knowledge base
  3. Data Description
  4. Lisa 1: Andmekirjelduse haldamise abivahendid