1. Home
  2. Knowledge base
  3. Data Description
  4. Lisa 2: Andmekirjelduse standard