1. Home
  2. Knowledge base
  3. Toimunud seminarid
  4. aprill – KKM/KAUR ja Maa-amet

aprill – KKM/KAUR ja Maa-amet

01.04.2021 toimunud andmehalduse seminar – SALVESTUS

  • “Keskkonnaministeeriumi valitsemisala andmehalduse tegevuskava 2021-2022 tutvustus ja praktilised näited asutuste vahelisest andmete kooskõlast.” – Hendrik Hundt (Keskkonnaministeerium, Data Governancee nõunik).
  • “Aadressiandmete süsteemi tegevused.” – Mall Leht (Maa-amet, Aadressiandmete osakonna juhataja).
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?