1. Home
  2. Knowledge base
  3. Toimunud seminarid
  4. november – PRIA, Statistikaamet

november – PRIA, Statistikaamet

  • „Põllumajandusandmete kättesaadavus ja ühildamine NIVA projekti näitel“ – Jane Jäger (PRIA, projektijuht).
  • „Denodo – andmekataloogi ja andmete visualiseerimise töövahend“ – Tauno Tamm (Statistikaamet, andmearhitekt).

04.11.2021 toimunud andmehalduse seminar – SALVESTUS

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?