1. Home
  2. Knowledge base
  3. Toimunud seminarid
  4. september – Maa-amet ja Kultuuriministeerium

september – Maa-amet ja Kultuuriministeerium

09.09.2021 toimunud andmehalduse seminar – SALVESTUS

  • “Ruumiandmed Eesti geoportaali vahendusel” – Mart Randmäe
    (Maa-amet, Geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist).
  • Data Governancee kogemus Kultuuriministeeriumis” – Karl Viilmann (Kultuuriministeerium, Strateegia- ja innovatsiooniosakonna andmete peaekspert).

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?